Den fantastiske kysten

Den moderne metoden

For at man skal kunne promotere seg selv i dag, nytter det ikke å banke på hver eneste dør i hus og hjem landet rundt. Man må tenke nytt for å nå frem til folket. Og folket finner man på Internett i disse dager. Der kan de skrive om seg selv på den populære hjemmesiden som viser alle nyheter på en moderne måte Mer
  • Skape blest om kystfolket

    • Nå som olje-eventyret har tatt slutt, ikke fordi det er tomt for olje, men at endelig andre aktører har fått tatt del i det, må nordmenn se seg rundt etter andre inntektskilder. Og det er mange måter å tjene gode penger på fortsatt. Om det ikke er svart gull, så er det hvert fall en perle av den mest utrolige natursom lyses opp av noen stearinlys i vinduene, det utrolig mangfoldige dyrelivet, den karrige jorda Mer »
  • Skreien kommer

    • Hver vinter og vår kommer skreien for å gyte i de norske fjordene og kyststripene, i det nordlige Norge spesielt. Da fiskes det enormt mye skrei, og den omtales som den eldste eksportvaren man kjenner til i landet. For i skreien er det mye næring, alt fra fileter til tunger og lever og rogn. Skrei betyr en fisk som vandrer. Den kommer fra Barentshavet, og når den skal gyte, vandrer den helt til Norges kyst Mer »
  • Det finnes mange kystbyer

    • Selv om de største byene i landet finnes innerst i en fjord ved en elv, finnes det også mange byer langs kysten. Mange byer var tidligere havnebyer, og tok derfor i mot og sendte ut varer som ble kjøpt og solgt til handels-frender verden over. For før i tiden ble det meste av gods-transport ført over sjø og hav. Man fikk til og med menneske-skapte kanaler som forkortet veien fra øst til vest. Mer »