Den fantastiske kysten

The stunning coastlineDet er lite som kan måle seg med den langstrakte kystlinjen som brer seg utover landet. Og i nesten hver eneste krik og krok ligger et lite tettsted, en liten brygge med noen båter og en sjøulk med pipa i kjeften. For der det finnes folk, fins det liv. Og det skal være visst, for alle og en hver bedriver en eller annen form for aktivitet her. Enten er den noen som ordner fiskegarnene, eller noen som sløyer fisken, noen driver med veldedighet og hjelper de nyankomne landsmennene med integrering, andre organiserer festival både for mat og musikk, mens andre igjen møtes på den lokale kafeen, for å slå av en prat eller to.

Og det er ikke uten grunn at folk en gang i fortiden slo seg ned ved havet. Ikke bare fordi den er et matfat av dimensjoner, med torsk og skrei, hval og makrell, tang og tare eller skjell og kråkeboller. Men det handler også om en fantastisk natur. Med det uendelige havet, der solen går ned i havets gap hver kveld. Og med utrolige fjellformasjoner, forblåst vegetasjon og ville veier. For det er ikke tvil om at når høsten slår til, står storm etter storm på tur for å rive landskapet i fillebiter.

Værbitt og værhardt

For det er værbitt over den ganske kyststripen som er siste front mot Norskehavet. Kaldt og uendelig stort, med enorme dyp og forhistoriske grunner. Men til tross for det værharde livet, finnes det fortsatt folk som bor der, og som flytter ut dit, da det finnes nok å ta seg til. Næringene vokser og livet blomstrer. Ingenting er som en oppvekst i små omgivelser der alle kjenner alle, og alle gir en hjelpende hånd når det trengs.

Ingenting er som å eldres på kysten, der alt består selv om de brytes ned og kastes opp av det harde klimaet.