Det finnes mange kystbyer

coastal citiesSelv om de største byene i landet finnes innerst i en fjord ved en elv, finnes det også mange byer langs kysten. Mange byer var tidligere havnebyer, og tok derfor i mot og sendte ut varer som ble kjøpt og solgt til handels-frender verden over. For før i tiden ble det meste av gods-transport ført over sjø og hav. Man fikk til og med menneske-skapte kanaler som forkortet veien fra øst til vest. Da kunne man selge skrei til det fjerne østen og få salt tilbake. Og handel er et viktig ledd i den moderne verden slik man kjenner den i dag.

Derfor var det alltid forhold for at kystbyene skulle poppe opp her og der over hele den lange kysten. Selv om det går mye godstransport med båter i dag, er ikke alle kystbyer i dag knyttet til varetransport. Mange bor langs kysten også av andre grunner. Den fantastiske naturen er en av grunnene.

Moderne industri

Den moderne industrien som ble et eventyr for landet tidlig på 70-tallet, gjorde også til at mange kystbyer, spesielt på Sørvest-landet vokste seg større og større. For det var mange som ville ta del av oljeindustrien. Og mange gjorde seg velholdne av det. Senere har oljevirksomheten bredt seg utover mange områder av landet, helt til Hammerfest i nord.

Det fantastiske vitenskaps og teknologi miljøet som finnes i landet har også ført til at andre har fått øynene opp for landet. Det lille landet som nesten ingen vet noe om. For med bare noen få millioner innbyggere, har de fremste næringene lenge vært de primære. Både landbruk og fiske har stått sterkt, og det er også kanskje det man skal leve av, når det svarte gullet fases ut, og nye former for energi og energilagring kommer på markedet om noen år. Da vil landet ha fått en ny næring å leve av.